مقالات آموزشی
منتخب کاربران
جدیدترین ها
پنج باور غیر حقیقی در باب آموزش الکترونیک – بخش اول

پنج باور غیر حقیقی در باب آموزش الکترونیک – بخش اول

از زمانی که ابزارهای آموزش الکترونیکی متولد شده اند، بسیاری از افراد به اعتبار و اصالت این نوع از آموزش اعتماد نکرده اند. اگر چه ایده افراد هر روزه در حال تغییر است، حال برخی از این نظرات براساس تجراب و برخی براساس شایعات بیان می شود اما این واقعیت از بین نمی رود که دلهره ها نسبت به این نوع از یادگیری همچنان وجود دارد. حال زمان آن رسیده است که باورهای موجود در حوزه آموزش الکترونیک را براساس سناریوهای واقعی بررسی کنیم.

28
۵ باور غیر حقیقی در باب آموزش الکترونیک (۲)

۵ باور غیر حقیقی در باب آموزش الکترونیک (۲)

صرفه جویی در زمان، هزینه و یادگیری محتوایی که به ان ها علاقه مند هستیم می تواند از جمله مواردی باشد که گرایش به استفاده از آموزش الکترونیک را افزایش دهد اما برخی معتقدند که شیوه های آموزشی به کار گرفته شده در این نوع از آموزش نادرست بوده و برای کسب و کار مناسب نیستند.

26