آموزش دی وی دی |مجله آموزشی مقالات آموزشی, ترفندهای آموزشی

آیا بازخورد (فیدبک) باعث افزایش یادگیری می شود؟ (۲) 

آیا بازخورد (فیدبک) باعث افزایش یادگیری می شود؟ (۲) 

 باز خورد در روش آموزش وقتی که معلومات ویژه ای را در مسیر آموزشی فراموش کرده باشید، یا استراتژی لازم فراگیران را به کار نبرده باشید، یا بخشی از آنچه در دست مخاطبان قرار داده اید سخت باشد و کمک کننده است با اینحال وقتیکه موضوعی درست درک نشده باشد هیچ کمکی نمی کند! …

در نوشته قبل عنوان کردیم که پژوهش های نمایش داده که بازخورد زمانیکه موضوعی درست درک نشده باشد هیچ کمکی نمی کند! عدم شناخت نشان می دهد که آموزش نتوانسته اهداف خود را بخوبی مرتفع کند یا حداقل یکی از مشکلات پایین بوجود آمده است:

آموزش، سطح دانش قبلی کمپانی کنندگان را به روش صحیح تخمین زده نکرده است (در دیزاین آموزشی سطح دانش قبلی مقرر کرده نشده) – به طرز مثال، ما فرض کرده ایم که فراگیران بیشتر از آنچه که واقعا می دانند، معلومات دارند و با توجه به سطح بالاتری از دانش ابتدایی دوره دیزاین شده است.

 

انتقال آموزش به مخاطبان سخت ساز است (آموزش به خوبی به مردم منتقل نمی شود) – برای نمونه، کمپانی کنندگان قادر نیستند بخش هایی را که برای تحقیق و مطالعه مجدد خوب می دانند، بیابند)

 

 محتوا، کارهای عملی، و یا عنصر های ارزیابی سخت ساز هستند – تحت نام مثال، تمرینات عملی به اندازه کافی دیزاین نشده، و یا به شکلی نیست که بتواند به مخاطبان کمک کند یا فرد بتواند آن را در کار بهره ببرد.

 

تلاش برای رفع یک مورد عدم شناخت و درکی که بوجود آمده فراتر از دامنه بازخورد است! به معنای دیگر از روش گرفتن فیدبک نمی توان این دسته از مشکلات را حل کرد، حتی اگر سوالات شما برای دریافت بازخورد به خوبی مطرح شده باشند و یا در اوضاع خوب عرضه شده باشند، بازهم بازخوردها در این خصوص به ندرت می توانند کمک کننده باشند از آنجاییکه کمپانی کنندگان در این اوضاع درک صحیحی از سخت و یا نحوه بهره برداری از ابزاری که سخت ساز شده ندارند ! از این جهت قادر نیستند به خوبی مساله را متوجه بشوند و یا حل کنند.


نوع بازخوردها و اوضاع آنها

هتی و تیمپرلی به بررسی فیدبک های آموزشی از شیوه متا- آنالیز پرداختند (متا- آنالیز یک شیوه آماری است که ترکیب نتایج حاصل از بررسی ها متعدد را می سنجد)، آنها با این شیوه قصد دانستن میزان تاثیرگذاری فیدبک های را سنجیدند، و متوجه شده اند که چه نوع از بازخوردها احتمالا بیشترین کمک را به روش آموزشی می کند و کدام نوع از آنها کمترین کمک رسانی را دارد. قدرتمندترین نتایج از بازخوردهایی به دست آمد که در باب وظایف فراگیران و چگونگی انجام موثرتر آنها بود، فیدبک های هدف گرا و عرضه نکات نیز می توانند موثر باشند. حداقل نتایج از فیدبک های مرتبط به نحوه و عرضه هدیه ها، مجازات (در بیشتر دوره ها مجازات به معنای حذف هدیه است) و اگر بخواهیم جمع بندی کنیم نوع تعریف و تمجید بود.

 

ممکن است دوست داشته باشید که بدانید قدرتمندترین نتایج از بازخوردهایی به دست آمد که در باب وظایف فراگیران و چگونگی انجام موثرتر آنها بود، فیدبک های هدف گرا و عرضه نکات نیز می توانند موثر باشند. حداقل نتایج از فیدبک های مرتبط به نحوه و عرضه هدیه ها، مجازات (در بیشتر دوره ها مجازات به معنای حذف هدیه است) و اگر بخواهیم جمع بندی کنیم نوع تعریف و تمجید بود.

بعد از این بررسی، آنها بر روی چگونگی تاثیر انواع بازخورد که موثر و کارا بود بررسی هایی انجام دادند. آیا به خاطر دارید در ابتدای این مجموعه مقالات (لطفا به بخش ۱ همین نوشته لینک شود) عنوان کردم که هدف اصلی از بازخورد کاهش شکاف بین دانش و عملکرد حال حاضر و دانش و عملکرد مورد انتظار است؟ هتی و تیمپرلی شرح دادند که برای کاهش این شکاف، بازخورد باید بتواند به سه پرسش پایین جواب دهد:

۱. اهداف چه هستند؟

۲. چه فرایندی مرا برای رسیدن به این اهداف تکمیل می کند؟

three. چه چیزی نیاز است تا این روند را افزایش بخشم؟

وقتی که اهداف روشن با آگاهی با اینکه دقیقا کجا ایستاده اید و به چه نحو به سوی اهداف خود حرکت می کنید همراه می شوند، در شرایطی هستید که قادر اید بر روی کاهش شکاف بین (دانش حال حاضر و عملکرد حقیقی) با (دانش و عملکرد مورد انتظار و نیاز مخاطب) متمرکز شوید.

 

عده ای مواقع استراتژی های بازخورد به شیوه ای مخرب رفتار می کنند. این موارد زمانی رخ می دهد که به طرز مثال اهداف نامشخص و یا فازی تعریف شده باشد، پذیرش عملکرد ضعیف بوده و یا معلومات کافی عرضه نشده باشد. بررسی ها نشان می دهد وقتی که مردم نمی دانند دقیقا چه کاری باید انجام دهند، بازخوردها می توانند مخرب باشند.

 

تعریف فازی: واژه فازی (fuzzy) به معنای غیردقیق، ناواضح و ابهام آمیز (شناور) است. منطق فازی از منطق ارزش‌های «صفر و یک» نرم‌افزارهای کلاسیک فراتر رفته و درگاهی تازه برای جهان علوم نرم‌افزاری و رایانه‌ها می‌گشاید، از آنجاییکه محیط شناور و نامحدود بین اعداد صفر و یک را نیز در منطق و استدلال‌های خود به کار برده و به مساله می‌کشد. منطق فازی از محیط بین دو ارزش «برویم» یا «نرویم»، ارزش‌های تازه «ممکن است برویم» یا «می‌رویم اگر» یا حتی «محتمل است برویم» را استخراج کرده و به کار می‌گیرد. در اینجا بدین معناست که اهداف به طرز واضح (صفر و یک) تعریف نشده اند و ابهام آمیز هستند به بیانی با اینحال و اگر دارند. (ویکی – پدیا)

منابع:

• www.elearningindustry.com

• Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The ability of suggestions. Assessment of Academic Analysis, 77, 81- 112.

• https://www.td.org

بخش آموزش الکترونیکی سایت آن رد، تهیه: سید خاموشی

تنظیم: زینب شاه مرادی