آموزش دی وی دی |مجله آموزشی مقالات آموزشی, ترفندهای آموزشی

انتخاب بهترین نمونه دیزاین آموزش آنلاین با eight نکته (three)

انتخاب بهترین نمونه دیزاین آموزش آنلاین با eight نکته (three)

 

در لحظه حال زندگی کنید با اینحال برای دیزاین دوره آموزشی دید خود را وسیع کرده و آتی را نیز در نظر داشته باشید. محدود کردن دیزاین آموزشی به یک لحظه ویژه امکان دارد در آن دوره با موفقیت همراه باشد با اینحال به توجه به رقیبان متعدد مطمئنا در آتی شکست در پی خواهد داشت.

توجه به همه جانبه تکنولوژی های عرضه شده می تواند شما را به کشف های تازه ای نزدیک سازد. یکی از مهمترین پیش نیازهای بکارگیری و اجرای موفق آموزش های الکترونیکی، توجه به دیزاین آموزشی این نوع آموزش می باشد. دقت در انتخاب شیوه های آموزشی، مخاطبان، محتوا و … از نمونه موارد مهم در هر طرح یادگیری است که عدم توجه به هر یک موفقیت و اثربخشی آموزش را مورد تردید قرار خواهد داد.

 

 

برنامه ‌ریزی برای دیزاین یادگیری الکترونیکی پایدار و اثر‌بخش، به درک صحیحی از تاثیر تکنولوژی بر آموزش محشر و به علاوه از طرف دیگر آگاهی و شناخت از فرایندهای یاددهی یادگیری نیازمند است. تمامی نمونه ‌ها در جستجوی تدوین چارچوب‌ هایی برای توجه به نیازهای فراگیران و مساله‌ های بهره برداری از تکنولوژی در آموزش هستند تا قادر باشند آموزشی اثربخشی ممکن کنند به بیان دیگر نمونه‌ های عرضه شده برای یادگیری الکترونیکی، ابزارهای مفیدی هستند تا بتوان با استناد به آن ها میزان اثربخشی دوره خود بر مخاطبان را بررسی کرده و در جهت افزایش آن گام بردارید.

 

۷. به تمام نمونه ها با چشمی مدرن بنگرید.

نمونه های عرضه شده در زمینه دیزاین دوره های آموزشی آنلاین می بایست توانایی عرضه تجربه آموزش الکترونیکی پویا، تعاملی و دلنشین را به یادگیرنده داشته باشند. مخاطبان شما در تکنولوژی غرق شده و یا به عبارت دیگر حال حاضر هستند بدین جهت مهم است که نمونه عرضه شده به وسیله شما مدرن، نوآورانه و آغشته به تکنولوژی باشد.

 

به دوره خود با دقت بنگرید آیا در کار شما ترکیب تکنولوژی و تعامل انسانی به چشم می خورد؟ آیا مخاطبان قادرند تا به کشف موضوعی تازه ای بپردازند و به آن چه که از دوره خود انتظار دارند دست یابند؟ نمونه شما می تواند طیف متنوعی از نیازها را برای مخاطبان ممکن آورد؟ آیا می توان آن را در آتی پیشرفت داد؟

به دوره خود با دقت بنگرید آیا در کار شما ترکیب تکنولوژی و تعامل انسانی به چشم می خورد؟ آیا مخاطبان قادرند تا به کشف موضوعی تازه ای برسند و به آن چیزی که از دوره آموزشی خود می خواهند دست یابند؟ نمونه شما می تواند طیف متنوعی از نیازها را برای مخاطبان ممکن آورد و انتظارات آن ها را بخوبی مرتفع کند؟

 

 

 

eight. برای آتی برنامه ریزی داشته باشید.

مخاطبان آتی خود را بیاد داشته باشید! دوره آموزشی نباید منحصر به یک برهه یا لحظه ویژه بوده و تاریخ انقضا داشته باشد. هر روزه نیاز مصرف کنندگان به معلومات تازه تر گسترش یافته و دوره شما باید توانایی دسترسی به بروزترین محتوا را برای مصرف کنندگان ممکن کند. حال این پرسش مطرح می شود که آیا نمونه آموزشی شما تکمیل طی کردن این روش هست؟ آیا می توان آن را در آتی پیشرفت داد و روند یادگیری را در مدتی طولانی ادامه داد؟ نمونه انتخابی می بایست تازه بوده و توانایی سعی و خطا بر روی آن وجود داشته باشد. در حالت فرضیه آل نمونه دیزاین آموزش آنلاین باید یک تکنولوژی رو به افزایش بوده و انعطاف پذیر باشد تا در یک لحظه ویژه متوقف نشود. در ساده ترین حالت تحت نام مثال نرم افزارهای تحت Dos را در نظر بگیرید که از رده خارج شده و دیگر مورد بهره برداری قرار نمی گیرند چرا که از تکنولوژی های تازه خدمات رسانی نمی کردند. 

 

 

این مقاله می تواند به شما در آفرینش یک نمونه دیزاین آموزشی خوب برای دوره های بعدی کمک کند. اگر هم اینک در در مقابل خود لیستی از نمونه های آموزشی آنلاین دارید، قادر اید با استناد به نکات عرضه شده بر هر یک از نمونه ها تمرکز کرده و نقاط مثبت و منفی آن ها ار استخراج کنید. برای این کار امکان دارد نیاز به برنامه ریزی دقیق و بررسی ها گسترده تری داشته باشید. اگر این کار به خوبی انجام شود و انتخاب با وجود این خوب تری را برای دوره آموزشی خود در نظر بگیرید، باعث صرفه جویی در وقت و هزینه خواهد شد و استرسی که در آتی برای شما در پی خواهد داشت را حدالامکان کاهش داده و در حقیقت خود را از مساله های مختلف نجات خواهید داد. 

 

منابع:

eight Ideas To Select The Finest Tutorial Design Mannequin For Your Subsequent eLearning Course” CHRISTOPHER PAPPAS”

بخش آموزش الکترونیکی سایت آن رد، تهیه: سید خاموشی

تنظیم: زینب شاه مرادی