آموزش دی وی دی |مجله آموزشی مقالات آموزشی, ترفندهای آموزشی

حافظه و یادگیری (۲)

حافظه و یادگیری (۲)

دکتر سوئلر ادعا می کند که مغز ما صرفا برای نگهداری از اطلاعاتی که در حافظه بلند مدت دارد، تلاش می کند و نمی خواهد که معلومات این حافظه خدشه دار شود! و این دلیلی است مبنی بر اینکه نمی تواند تفاوت سریع و بزرگ را در داخل آن بپذیرد. پرسش اینجاست که به چه نحو به حافظه کاری کمک کنیم؟

در قسمت قبل همین نوشته  که به طرز خلاصه مطالب پیشین را عنوان نمودیم، محدودیت های حافظه کاری و نحوه عملکرد آن عرضه شد پیشتر مثالی عنوان می شود که به فهم بهتر نوشته کمک کند و به عرضه معضلات دیگری یادگیری بپردازیم…

دکتر سوئلر ادعا می کند که مغز ما صرفا برای نگهداری از اطلاعاتی که در حافظه بلند مدت دارد، تلاش می کند و نمی خواهد که معلومات این حافظه خدشه دار شود! و این دلیلی است مبنی بر اینکه نمی تواند تفاوت سریع و بزرگ را در داخل آن بپذیرد. به بیان دیگر این نوع از عملکرد ذهن ما یک مکانیزم بقاست. برای آن که ما و معلومات ذهنی ما باقی بماند این مکانیزم بسیار هوشیارانه و قوی دیزاین شده است. این به معنای تاکید بیشتر بر دیزاین خوب برای کمک رسانی به حافظه کاری در آموزش است. حال به چه نحو به حافظه کاری کمک کنیم؟ این مهم با حذف مطالب غیر ضروری و هجو و با این وجود تعامل با یک عنصر عملی امکان پذیر است.

در مجموعه مقالات قبلی (نحوه دیزاین دوره برای کمک به حافظه (۱) (۲) (three)) سه مانع که به وسیله دکتر سوئلر شده بود را شرح دادیم و این که به چه نحو قادر ایم به حافظه کاریمان در طول روش آموزشی کمک کنیم.

در این مجموعه مقالات (حافظه و یادگیری (۱) (۲) (three) (four) ) به بحث در باب سه مورد دیگر می پردازیم. به علاوه از طرف دیگر پرسش یکی از خوانندگان که در مقالات قبلی مطرح نموده بود، جواب خواهیم داد. تصمیم گرفته ایم مثالی را عنوان کنیم و براساس آن در تمامی گفتگو پیش رویم.

 

به چه نحو می توان از پراکندگی ذهنی جلوگیری کرد؟

این مهم با حذف مطالب غیر ضروری و هجو و با این وجود تعامل با یک عنصر عملی امکان پذیر است. مثالی که قصد دارم برای درک بهتر معنی با کار بر روی آن تا انتهای نوشته پیش رویم بدین شرح است:

مثال: تفاوت در کدگذاری های پزشکی (ICD-9 به ICD-10)

فرض کنید که بر روی پیشرفت و یادگیری صدور صورت حساب های مراقبت های پزشکی در قسمت پزشکی سرگرم به کار هستید.  کدنویسان پزشکی و دیگر پزشکان بخش بهداشت و درمان عمومی به بررسی کدهای پزشکی پرداخته تا قادر باشند به بررسی اظهاراتی که در خصوص مراقبت های پزشکی نوشته شده بپردازند و ببینند آیا کدهای تخصیص داده شده به این کار صحیح است یا نه؟

 

این کدها براساس موارد مختلف اختصاص داده می شود که عبارت اند از:

آناتومی بدن

 مشکلی که در بدن فرد می باشد

لوازم و ابزارهای لازم

 محلی از بدن که می بایست رفتار شود

و ……

کدگذاری های انجام شده به وسیله مراکز درمان و خدمات پزشکی در کشور تنظیم می شود که کاری بسیار تخصصی است. دقت در نوشتن این کدها بسیار حائز ارزش است چرا که رخداد یک اشتباه با وجود این کوچک امکان دارد شما را متهم به تقلب کند و عواقب جبران ناپذیری را در جستجوی داشته باشد. 

تحت نام مثال اگر شما یک عدد یا کد کوچک را جا به جا بزنید باعث می شود تا محلی که فرد در آن سخت دارد تغییر کند، با این وجود تشخیصی که عرضه می شود اشتباه بوده و محل رفتار تغییر کند، اگر کمی فکر کنید متوجه عواقب آن خواهید شد! اگر چه این کدها مرتبا به وسیله مراکز درمانی و کارشناسان چک می شود و امکان وقوع خطاهای بزرگ را کاهش می دهند با اینحال بیاد داشته باشید که حداقل عاقبت آن اتهام تقلب است. (این فعالیت در ایالت متحده انجام می شود.) 

در سال ۲۰۱۵ بخش بزرگی از این کدها دستخوش تغییر شد. (در حقیقت این طور در نظر بگیرید که مراکز درمانی به این نتیجه رسیدند که برای گستردگی لوازم و ابزارهای پزشکی و نوع رفتار نیاز به تفاوت کدینگ می باشد.)  توجه کنید که اعمال هر گونه تغییر در این کدها نیاز به آموزش مجدد و گسترده کدنویسان پزشکی دارد.

این مثال امکان دارد که واقعیتی عینی در جهان حقیقی نباشد با اینحال آن را در این مقاله ساده عنوان کردیم تا به دلیل آن بتوانیم مسائل یادگیری را مطرح کنیم. (مردم فراوانی وجود دارند که کارشان کار کردن بر روی این کدهاست با اینحال کدگذاری بخشی از وظایف شغلی آنها شمرده می شود و مسئولیت های دیگری نیز می باشد که به لحاظ پزشکی با آن درگیر هستند و این امر می تواند روش آموزش دادن کدها را پیچیده تر کند.)

منابع:

Reminiscence And Studying, Half 2”PATTI SHANK, PHD”

www.elearningindustry.com

Why Consideration Is Important To Studying And The Formation Of Reminiscence

بخش آموزش الکترونیکی سایت آن رد، تهیه: سید خاموشی

تنظیم: زینب شاه مرادی