آموزش دی وی دی |مجله آموزشی مقالات آموزشی, ترفندهای آموزشی

حافظه و یادگیری (four)

حافظه و یادگیری (four)

در این نوشتار تصمیم گرفته ایم به بررسی یکی از شیوه های که به وسیله پروفسور سوئلر عنوان شد بپردازیم، بهره برداری از واژگان تخصصی بحث نوشته پیش بود و مدلهای کاری در این نوشتار بررسی می گردد، بررسی ها نشان می دهد که کسانی که در مسئله مورد بررسی شما آماتور هستند با بهره برداری از مدلهای کارکرده به خوبی یاد بگیرند…

 

 

مدلهای کار شده

مدلهای کارشده، نمونه هایی هستند که به روشنی نشان می دهند تا برای حل سک سخت قدم به قدم به چه نحو باید فکر کرد و پیش رفت! بررسی ها نشان می دهد که کسانی که در مسئله مورد بررسی شما آماتور هستند با بهره برداری از مدلهای کارکرده به خوبی یاد بگیرند چونکه این مثال ها به خوبی نشان می دهد برای رویارویی با یک مشکلات حقیقی به چه نحو باید فکر کرد. بدین جهت بررسی ها موردی در رشته های پزشکی و حقوق از مکان مخصوصی برخوردارند. در نظر داشته باشید در بسیاری از رشته های دانشگاهی برای درک بهتر مسئله شماتیکی دقیق از مساله تولید می گردد، در حقیقت مسئله مشابه سازی می شود، بهره برداری از مدلهای کارشده رفتار مشابه سازی حل مساله را در فکر مردم شکل می دهد.

وقتی که یک فرد به یک حیطه جدید کار است، دانش کافی برای حل مشکلاتی که با آنها مواجه می شود را ندارد، وقتی که مساله ای به اینگونه مردم داده می شود سعی می کنند به شیوه سعی و خطا آن را حل کنند! در حقیقت راه حلی که به ذهنشان خطور می کند را به سوی مسئله پرتاب می کنند و منتظر می شوند تا مشاهده نمائید بازخورد چه می شود، مطمئنا این شیوه وقت گیر و خسته کننده است.

 

وقتی که با کمپانی کنندگان جدید کار سر و کار دارید، (قریب به اتفاق کمپانی کنندگان جدید کارند و مردم کارشناس انگشت شمار!) بهره برداری از مدلهای کاری که تمام مراحل و نحوه تفکر را در مسیر حل یک مساله عنوان می کند، بسیار موثر خواهد بود. این نمونه به مردم برای تولید شماتیک دقیق در ذهنشان کمک می کند

اگر به شیوه های مدرسین بنگرید، مدلهای فراوانی از بررسی ها موردی را مشاهده می کنید، مدرس برای اینکه به فراگیرانش بیاموزد که به چه نحو یک سخت را حل کنند، به آنها تمرین نمونه ای می دهد، به طرز مثال یک رادیولوژیست از ما برای ساختن مدلهای متعدد رادیولوژی کمک خواست ایشان احساس می کرد که بسیاری از دانشجویان پزشکی اش با طیف گسترده ای از مدلهای رادیولوژی (تصویر حاصل از اشعهx) مواجه نشده اند و در دوره رادیوگرافی مهارت لازم را کسب نکرده اند، قصد داشت با تولید نمونه مهارت آنها را از این طریق بالا برد.

 

 

وقتی فرد در سطح بسیار پایینی از تجربه و تخصص است، نیازمند راهنمائی است با اینحال به آرامی با گسترش تخصص هدایت را محو کنید. سوئلر اعتقاد دارد یکی مزایای فن آوری امکان سنجش تسلط فرد و اطمینان از محو شدن هدایت ایشان به محض گسترش تسلط به مسئله است.

وقتی که با کمپانی کنندگان جدید کار سر و کار دارید، (که بر اساس تعریفی که عرضه دادیم قریب به اتفاق کمپانی کنندگان جدید کارند و مردم کارشناس انگشت شمار!) بهره برداری از مدلهای کاری که تمام مراحل و نحوه تفکر را در مسیر حل یک مساله عنوان می کند، بسیار موثر خواهد بود. مدلهای کارشده خوب به مردم برای تولید یک شماتیک دقیق در ذهنشان کمک می کند. از سوالات (و دریافت بازخورد دقیق) به منظور اطمینان از درک کامل فراگیران از مثال استفاده کنید.

 

محو کردن راهنمایی ها 

سوئلر به علاوه از طرف دیگر پیش نهاد می کند زمانکه مردم دانش به دست آوردند به همان میزان که دانش آنها در حال یادگیری گسترش می یابد به آرامی راهنمایی ها را حذف کنید! وقتی که فرد در سطح بسیار پایینی از تجربه و تخصص است، شما باید به طرز قابل توجه برای پیشرفت ایشان راهنمائیش کنید، با اینحال قادر اید به آرامی با گسترش تخصص هدایت را محو کنید. بالاخره، هدایت را به طرز کامل حذف کنید. ایشان اعتقاد دارد یکی مزایایی که فن آوری ممکن می کند، همین مورد، امکان سنجش تسلط با نرم افزار و ابزارهای تکنولوژی است و اطمینان از محو شدن هدایت فرد به محض گسترش تسلط به مسئله.

منابع:

Reminiscence And Studying, Half 2”PATTI SHANK, PHD”

www.elearningindustry.com

Why Consideration Is Important To Studying And The Formation Of Reminiscence 

بخش آموزش الکترونیکی سایت آن رد، تهیه: سید خاموشی

تنظیم: زینب شاه مرادی