آموزش دی وی دی |مجله آموزشی مقالات آموزشی, ترفندهای آموزشی

حافظه و یادگیری (۵)

حافظه و یادگیری (۵)

در این نوشتار تصمیم گرفته ایم سه شیوه عنوان  شده در مطالب قبلی که شامل مدلهای کارشده و حذف راهنمایی ها بود بر روی مثال خود (مثال کدنویسی پزشکی) بررسی نمائیم و بالاخره به پرسش یک خواننده جواب دهیم …

در نوشته حافظه و یادگیری(three) نخستین شیوه از سه موردی که به وسیله پروفسور سوئلر برای کمک به حافظه مطرح نموده بود را آوردیم (واژگونی تخصص: در باب اثر معکوسی است که تکنیک های آموزش بر روی مردم آماتور و کارشناس دارد) 

در نوشته پیشین با عنوان حافظه و یادگیری (four)  بهره برداری از مدلهای کارشده و اثرات آن را مورد بررسی قرار داده و محو کردن راهنمایی ها نیز تحت نام شیوه آخر عنوان شد

پیشتر مثال کدنویسی پزکی را که در نوشته حافظه و یادگیری (۲) برای دو شیوه نهایی بررسی خواهیم کرد…

 

 

مثال: 

مثال پایین فرضیه هایی برای بهره برداری از “مثال های کارشده” و “محو شدن راهنمایی” در دوره کدنویسی حرفه ای را نشان می دهد مثال پایین عنوان می کند که مردم به چه نحو از کد ICD-9 به کد تازه ICD-10 بروند.

برای تدریس این مبدل کد شیوه های استفاده شده است با شرایطی که عنوان شدICD-10  کد ابتدایی بوده و ICD-9 کد ثانویه است، اگر خوب توجه کنید متوجه خواهید شد که این دو کد حاوی نقاط تلاقی هستند و به شکلی هم ارزند هر دو در باب رگ به رگ شدن پاست با اینحال اطلاعاتی دقیق تر در کد تازه گنجانده شده است، در اینجا قصد نداریم به طرز دقیق به نحوه مبدل کد اشاره داشته باشیم تنها به ابزارهایی که می تواند به مردم کمک کند تا ترجمه بین دو سیستم برنامه نویسی را یاد بگیرند می پردازیم. روند آموزش امکان دارد مخلوطی از رویکردهای پایین باشد.

بخش ۱: ماژولهای آسنکرون (بهره برداری از شیوه های آموزشی پایین به روش غیر همزمان)

۱. [بهره برداری از ویدئو که در آن مربی نشان می دهد که چرا و به چه نحو سیستم ها دارای اختلاف هستند.

۲. [بهره برداری از ویدئو مربی با بهره برداری از منابع کد ابتدایی نحوه تشخیص کد ثانویه را عنوان می کند.

three. از دوازده نمونه کارشده تحت نام مثال استفاده می کند.

four. از مدلهای کارکرده عرضه شده امتحان می گیرد (عبور موفقیت آمیز از این امتحان به فرد مجوز حضور در قسمت ۲ را می دهد).

بخش ۲: کلاس درس و یا اجرا کلاس درس مجازی (موارد پایین به روش همزمان اتفاق می افتد، لزوما ترتیب ندارد- در همان کلاس درس پرسش و جواب و بحص بر روی منابع می تواند رخ دهد) 

۵. پرسش و جواب با کارشناسان پیرامون مدلهای کارشده و جواب به هر گونه سؤال دیگر در عرصه کدها.

۶. کمپانی کنندگان با بهره برداری از منابع اختلاف ها و مشابهت بین کدها را یافته و متوجه بشوند، (کسب معلومات ضروری).

بخش three: به روش خودآموز مساله برای جواب به سوالات (موارد پایین به روش غیر همزمان اتفاق می افتد، ترتیب دارند)

۷. فرد سناریو برنامه نویسی در حالت ICD-10  را بیابد با دکمه ای که می تواند با فشردن آن راهنمایی بگیرد (کمی هدایت می باشد).

eight. فرد سناریو برنامه نویسی در حالت ICD-10  را بیابد (بدون راهنمایی).

۹. امتحان (هر کس خودش را آزمون می کند که آیا به خوبی یاد گرفته؟!)

این شیوه برای کدنویسان غیرحرفه ای شیوه مناسبی است چونکه آنها باید حرفه ای هایی که کد ICD-9 را ساخته اند درک کنند! کد می تواند شامل بخش های دیگری نیز باشد که بعد از تجزیه و بررسی نیازهای کامل اضافه خواهد شد.

 

فراگیران جدید کار برای تولید یک برنامه دقیق و بدون خطا، نیازمند راهنمایی هستند، اگر این برنامه ابتدایی اشتباه در فکر شکل گیرد تغییر آن بسی سخت تر است، با دست آوردن مهارت، راهنمایی باید کمرنگ شود. راهنمایی بسیار در فکر فرد افزونگی ایجاد می کند.

فراگیران جدید کار در مسئله برای تولید یک برنامه دقیق و بدون خطا نیازمند راهنمایی هستند و با شرایطی که می دانید اگر این برنامه ابتدایی اشتباه در فکر آنها شکل گیرد مطمئنا تغییر آن و پاک کردن اشتباه بسی سخت تر خواهد بود، به محض با کسب مهارت ضروری، راهنمایی ها باید کمرنگ و بالاخره محو شوند. راهنمایی بسیار برای یک کارشناس بار شناختی اضافه و افزونگی در فکر ایشان ایجاد می کند.

 

 

پرسش یکی از مخاطبان:

در مجموعه مقالات قبلی، فردی سوالی در خصوص یکی از گزاره های سوئلر مطرح نمود، بدین مضمون که ما اغلب از این افزونگی مطرح شده در تئوری سوئلر استفاده می کنیم و با این وجود مفید هم به نظر می رسد! اگر به خاطر داشته باشید سخت افزونگی زمانی رخ می دهد که ما معلومات فراوانی برای آموزش یک مسئله کوچک عرضه بدهیم (در حقیقت بیش از نیاز معلومات دهیم). منطق بیان میکند که عرضه معلومات زائد و بیش از اندازه در حقیقت وارد کردن منابع بیشتر به مغز و گسترش روش محاسبات در حافظه کاری است و بالاخره گسترش احتمال سردرگمی و تحمیل بار ذهنی حافظه را در پی دارد. خواننده به طرز ویژه در باب بهره برداری از عکس ها همراه با کلمات در کتب، صفحات روزنامه و … اشاره نمود. شما چه فکر می کنید؟ چرا حس ما و نتایج بررسی ها همسو نیست؟

منابع:

Reminiscence And Studying, Half 2”PATTI SHANK, PHD”

www.elearningindustry.com

Why Consideration Is Important To Studying And The Formation Of Reminiscence 

بخش آموزش الکترونیکی سایت آن رد، تهیه: سید خاموشی

تنظیم: زینب شاه مرادی