آموزش دی وی دی |مجله آموزشی مقالات آموزشی, ترفندهای آموزشی

حافظه و یادگیری (۶)

حافظه و یادگیری (۶)

در این نوشتار تصمیم گرفته ایم به جمع بندی مجموعه مقالات حافظه و یادگیری پرداخته و به پرسش یکی از خوانندگان که در انتهای آخر عنوان شد جواب دهیم …

این مجموعه مقالات در دو دسته عرضه شد به ترتیب پایین:

مجموعه اول: سه شیوه اول دکتر سوئلر در خصوص حافظه مورد بررسی قرار گرفت 

با دیزاین خوب به حافظه اکتیو کمک کنیم؟ (۱)

با دیزاین خوب به حافظه اکتیو کمک کنیم؟ (۲)

با دیزاین خوب به حافظه اکتیو کمک کنیم؟ (three)

با دیزاین خوب به حافظه اکتیو کمک کنیم؟ (four)

 

و مجموعه دوم: سه شیوه دوم دکتر سوئلر در خصوص حافظه مورد بررسی قرار گرفت

حافظه و یادگیری (۱)

حافظه و یادگیری (۲)

حافظه و یادگیری (three)

حافظه و یادگیری (four)

حافظه و یادگیری (۵)

 

در این سری از مقالات ۶ شیوه که به وسیله پروفسور سوئلر برای کمک به حافظه مطرح شده بود مورد بررسی قرار گرفت، بعد از اتمام مجموعه مقالات اول خواننده ای سوالی در خصوص یکی از گزاره های سوئلر مطرح نمود، بدین مضمون که ما اغلب از این افزونگی مطرح شده در تئوری سوئلر استفاده می کنیم و با این وجود مفید هم به نظر می رسد!

 

 

چیزهایی که گاهی حس نمی شوند!

گاهی اوقات نتایجی که علوم یادگیری به دست می آورند و در دست ما قرار می دهند با آنچه حس می کنیم هر راستا به نظر نمی رسند! به طرز مثال عده ای شیوه های یادگیری از لحاظ ما بسیار خوب است ما نتایج بررسی ها خلاف آن را نشان می دهند و یا حداقل شیوه ما را بی تاثیر می دانند! با این وجود این مسئله خیلی شگفتی بزرگی نیست ! چونکه بالاخره ما انسانها چیزی را که اغلب می خوریم به آنچه که برایمان مفید تر است ترجیح می دهیم! 

اگر به خاطر داشته باشید سخت افزونگی زمانی رخ می دهد که ما معلومات فراوانی برای آموزش یک مسئله کوچک عرضه بدهیم (در حقیقت بیش از نیاز معلومات دهیم). منطق بیان میکند که عرضه معلومات زائد و بیش از اندازه در حقیقت وارد کردن منابع بیشتر به مغز و گسترش روش محاسبات در حافظه کاری است و بالاخره گسترش احتمال سردرگمی و تحمیل بار ذهنی حافظه را در پی دارد.

 

نتایج کتاب دکتر مایر در باب یادگیری سه اصل عرضه داد،۱. اصل چند رسانه ای: مردم از کلمات و عکس ها همراه با هم بیشتر می آموزند تا از کلمات به تنهای۲. اصل هماهنگی: مردم بهتر یاد بگیرند وقتی که کلمات، عکس ها و صداهای غیر ضروری حذف شوند۳. اصل شیوه: ما اگر بخواهیم جمع بندی کنیم از کلمات در شکل یک روایت می آموزیم و نه از متن فارغ از همه چیز .

خواننده به طرز ویژه در باب بهره برداری از عکس ها همراه با کلمات در کتب، صفحات روزنامه و … اشاره نمود. دکتر مایر کتابی کامل در باب یادگیری از روش ابزارهای چندرسانه ای (ترکیب متن با کلمات و یا فایل های صوتی، عکس ها متحرک یا ثابت، و دیگر جراید) به نگارش در آورده است، در این کتاب پژوهش های گسترده ای را که در تمامی جهان در این خصوص انجام شده مطرح شده و بررسی قرار می دهد. در اینجا سه اصل از اصول بنا شده بر پژوهش های ایشان که با بحث ما مرتبط است آمده:

 

اصل چند رسانه ای: مردم از کلمات و عکس ها همراه با هم بیشتر می آموزند تا از کلمات فارغ از همه چیز.

اصل هماهنگی: مردم بهتر یاد بگیرند وقتی که کلمات، عکس ها و صداهای غیر ضروری حذف شوند

اصل شیوه: ما اگر بخواهیم جمع بندی کنیم از کلمات در شکل یک روایت می آموزیم و نه از متن فارغ از همه چیز .

خوب اکنون رابطه موردی که عنوان شد با پرسش خواننده ما چیست؟ وقتی که یک شرح نیاز به تصویر گرافیکی دارد باید تصویر گرافیکی برای آن ممکن شود، (باید من با تصویر گرافیکی لازم هراه باشد). با اینحال اگر تصویر گرافیکی خود گوینده نوشته است الزامی به اضافه کردن شرح اضافه همراه با آن نیست! و یا امکان دارد با یک عنوان نیم خطی ساده بتوان همه چیز را توشیح داد و نه بیشتر!

 

مایر و جانسون متوجه شده اند که افزونگی گاهی می تواند به روش یادگیری کمک کند مثلا وقتی که کلمات اساسی بسیار کوتاهی در نزدیکی بخش های نزدیک به تصویر قرار داده شود (برای هدایت کردن تمرکز فرد). ویا وقتیکه آموزش به زبان مادری کمپانی کنندگان نیست!

در سال ۲۰۰۸، در تحقیقی به وسیله مایر و جانسون انجام شد، عده ای تجدید نظرها به اصل افزونگی عرضه شد. آنها متوجه شده اند که افزونگی گاهی می تواند به روش یادگیری کمک کند مثلا وقتی که کلمات اساسی بسیار کوتاهی در نزدیکی بخش های نزدیک به تصویر قرار داده شود (برای هدایت کردن تمرکز فرد). آنها به علاوه از طرف دیگر به استثنائات دیگری نیز در باب افزونگی دست یافتند که مثلا نیاز به شرح است (مانند وقتی که آموزش به زبان مادری کمپانی کنندگان نیست). مقاله مایر، هیسر و لون به ما یادآور می شود که اضافه کردن شرح دلنشین هست با این وجود ضروری نیست! اضافه کردن جزئیات می تواند از به خاطر سپردن اطلاعاتی که ما می خواهیم فرد به خاطر بسپارد  بکاهد.

 

 

جواب ما به پرسش خواننده (و تمرین بازیابی معلومات عرضه شده در ۵ مقاله قبلی) عبارتند از:

۱. حافظه کاری در به خاطر سپردن معلومات نقشی بنیادی دارد، این حافظه لحظه یادگیری وظیفه محاسبات را به عهده دارد و امکان کار بر روی منابع بسیار محدودی را دارد.

۲. وقتی که ما بسیار معلومات به حافظه کاری دهیم، یادگیری بسیار کم رخ می دهد و یا اصلا آموزشی اتفاق نمی افتد. مردم به معنای حقیقی کلمه “Overload” می شوند.

three. ما قادر ایم شش شیوه سوئلر را برای کار با حافظه کاری مورد بهره برداری قرار دهیم.

این مجموعه مقالات بسیار طولانی بود و اگر آنها را کامل مطالعه کردید جای تبریک دارد! با اینحال شیوه های یادگیری با مزه ای را عرضه کرده است.

منابع:

Reminiscence And Studying, Half 2”PATTI SHANK, PHD”

www.elearningindustry.com

Why Consideration Is Important To Studying And The Formation Of Reminiscence 

بخش آموزش الکترونیکی سایت آن رد، تهیه: سید خاموشی

تنظیم: زینب شاه مرادی