آموزش دی وی دی |مجله آموزشی مقالات آموزشی, ترفندهای آموزشی

مغز شما و شیوه های آموزشی آتی (۲)

مغز شما و شیوه های آموزشی آتی (۲)

اطمینان از انتقال یادگیری عظیم ترین و اصلی ترین مساله در مقابل حرفه ای های پیشرفت استعدادهاست. با اینحال راهکارها یادگیری کدامند؟ اثر فاصله و بازیابی معلومات دو مورد از قوی ترین یافته های علوم اعصاب شناختی است که برای عملکرد حافظه و گسترش روش یادگیری حائز ارزش است، دیگری آموزش میکرو است …

در نوشته قبل که قادر اید آن را از اینجا مطالعه نمائید، عنوان نمودیم که ترکیب رفتار بازیابی با اثر فاصله “فاصله بازیابی” می نامیده می شود و این شیوه برای حفظ طولانی مدت معلومات بسیار موثر است. بدین جهت، برای تقویت حافظه و انتقال یادگیری، باید به طرز اکتیو به بازیابی معلومات در فاصله های لحظه بپردازیم. 

 

آیا شما نمونه هایی که هم اینک برای تقویت حافظه از شیوه فاصله بازیابی استفاده می کنند را می شناسید؟ در باب جعبه های لایتنر چیزی شنیده اید؟

 

این سیستم از همین شیوه یادگیری استفاده می کند که علاقه مندان بسیاری هم دارد.

سیستم لایتنر شیوه موثری است که به طرز گسترده برای انتقال آموخته‌ها از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلندمدت (با بهره برداری از فلش کارت) مورد بهره برداری قرار می گیرد، این شیوه به وسیله سباستین لایتنر روزنامه نگار (بخش علمی) آلمانی در دهه ۱۹۷۰ توصیه شده است. که پیاده سازی ساده ای  است از اصل تکرار فاصله که هرمان ابینگهاوس عنوان نمود و در آن کارت ها در فواصلی که گسترش می یابد مطالعه می شوند (ویکی-پدیا). تصویر جعبه لایتنر در پایین آمده است (۱، ۲، four، eight و ۱۵ روز فواصل تکرار نوشته) 

 

 

میکرو آموزش (ریز آموزش/ microlearning) : 

 (از این پس تصمیم گرفته ایم این نوع آموزش را ریزآموزش بنامیم)

یکی از راه های موثری که می توان بازیابی فاصله ای را در سازمان به منظور گسترش یادگیری تمرین کرد بهره برداری از ریزآموزش است. ریزآموزش فرایندی است شامل دریافت محتوا (معلومات یا دانش) و تکرار محتوای عرضه شده برای کارمندان در فواصل زمانی از قبل تعریف شده، این روش به طرز موثر حافظه را تقویت می کند. به عبارت دیگر، یک چرخه جدید کردن محتوا در تکه های کوچک است که دلیل می شود یادگیری ماندگار انجام شود. چنین برنامه ای معمولا با تمرکز بر نقاط مهم و حیاتی آموزشی آغار می شود با استناد به نیاز و نوع عملکرد پیشین فرد، و در حقیقت با آزمون های مکرری که از فراگیر به رفتار می آید، چرخه یادگیری جدید و اکتیو باقی می ماند تا وقتی که دانش در فرد به سطح ویژه ای رسیده و نهادینه شود. توجه داشته باشید که محیط بین هر تکرار نیز در حفظ معلومات و روش یادگیری موثر است.

وقتی که ریزآموزش به روش مداوم مورد بهره برداری قرار گرفت و مردم با آن سازگار شدند، می توان از این طریق یادگیری را تداوم بخشید، هر زمان که لازم شد قادر ایم به کسب دانش در طول لحظه بپردازیم و تفاوت حقیقی و ملموسی در رفتار کارکنان نمایان می شود که بالاخره منجر به افزایش عملکرد شغلی در سازمان خواهد شد.

 

بازی سازی (Gamification)

بازی سازی نمونه دیگری از مسئله داغ در زمینه یادگیری است. علاقه مندان این شیوه نمایش داده اند که بهره برداری از بازی به طرز زیادی می تواند سرعت انتقال یادگیری را گسترش دهد. ارتباطات معناداری نیز بین بهره برداری از بازی های رایانه ای و شکل پذیری مغز می باشد. پژوهش های محققان علوم اعصاب و روان نشان می دهد این تماس ممکن است ناشی از شیوه هایی است که هر بازی برای دریافت هدیه نامشخص در دست فرد قرار می دهد. این عدم اطمینان دلیل تحریک مرکزی از مغز می شود که مرتبط با گرفتن هدیه است و می تواند در ترغیب مردم برای یادگیری مفید باشد. 

 

پژوهش ها نشان می دهد وقتی که ما دریافت هدیه را پیش بینی می کنیم سطح دوپامین در مغز میانی گسترش می یابد. اگر شانس دریافت هدیه مورد نظر ابهام آمیز باشد! این میزان گسترش بیشتر است، که منجر به تصویر العمل های عاطفی و گسترش تعامل و انگیزه می گردد. غیر از این، تحریک مدار هدیه مغز تحت این شرایط تکمیل دریافت معلومات است !

بررسی ها محققان علوم اعصاب نمایش داده است که سطح دوپامین در مغز میانی وقتی که ما دریافت هدیه را پیش بینی می کنیم گسترش می یابد. این میزان گسترش حتی بیشتر خواهد شد اگر شانس دریافت هدیه مورد نظر ما در هاله ای از ابهام باشد! این میزان دوپامین در این عرصه ویژه قادر اید منجر به تصویر العمل های عاطفی و گسترش تعامل و انگیزه گردد. شاید دوست داشته باشید بدانید که غیر از این، تحریک مدار هدیه مغز از این شیوه می تواند امکان تشکیل خاطرات تازه را گسترش دهد. در حقیقت مغز تکمیل دریافت معلومات است!

به علاوه از طرف دیگر بازی سازی از رفتار بازیابی از شیوه بینهایت سرگرم کننده و موثری خدمات رسانی می کند. بررسی ها نشان می دهد بازیابی و بازی سازی حاوی نقاط مشترکی هستند. اگر بازی سرگرم کننده باشد، تمرکز و توجه شما را می گیرد! و اگر بازی سازی با بازیابی ادغام شود، یک ترکیب قوی حمایتی از حافظه بلند مدت شکل خواهد گرفت.

 

 

مغز عاشق یادگیری است! و سازمان ها می توانند با استناد به ظرفیت یادگیری مغز به نتایج یادگیری زیادی دست یابند. برنامه های سازمانی ای که به وسیله پیشرفت های علمی هدایت می شوند باید با شیوه های پیشرفت استعداد ترکیب گردند تا به نتایج خالق العاده ای دست یابند.

منابع:

 Carpenter, S. Ok, Cepeda, N. J., Rohrer, D., Kang, S. H. Ok., & Pashler, H. (2012). Utilizing spacing to reinforce various types of studying: Evaluate of current analysis and implications for instruction.

بخش آموزش الکترونیکی سایت آن رد، تهیه: سید خاموشی

تنظیم: زینب شاه مرادی