آموزش دی وی دی |مجله آموزشی مقالات آموزشی, ترفندهای آموزشی

پنج باور غیر حقیقی در باب آموزش الکترونیک – بخش اول

پنج باور غیر حقیقی در باب آموزش الکترونیک – بخش اول

از وقتی که ابزارهای آموزش الکترونیکی متولد شده اند، بسیاری از مردم به اعتبار و اصالت این نوع از آموزش اعتماد نکرده اند. اگر چه فرضیه مردم هر روزه در حال تغییر است، حال عده ای از این نظرها براساس تجراب و عده ای براساس اخبار غیر موثق بیان می شود با اینحال این حقیقت از بین نمی رود که دلهره ها درمقایسه با این نوع از یادگیری بازهم می باشد. حال لحظه آن رسیده است که باورهای موجود در زمینه آموزش الکترونیک را براساس سناریوهای حقیقی مورد تحلیل قرار دهیم.

• باورهای غیر حقیقی که در باب آموزش الکترونیک وجود دارند و شما نباید به آن ها باور داشته داشته باشید.
اجازه دهید در ابتدای کار پرشی داشته باشیم به درون حقایق به جای اینکه از روش جریان های غلط به سوی فهمیدن حقایق پیش رویم. (اگر چه عموما جریان و اسطوره میان گذشتگان ما عنوان می شد تا موضوعی حقیقی را در درون خود منتقل سازد.) با اینحال در بسیاری از موارد در جهان امروز باورها و جریان ها، اخبار غیر موثق و گفتگوهای منفی در یک عرصه ویژه، مثلا آموزش الکترونیکی به دلیل سوء برداشت و گاهی استفاده نادرست از ابزارهای در دست ماست.
وقتی از ابزارهای تازه تکنولوژی استفاده نادرستی شود و به روش ناصحیحی پیشرفت داده شوند مشکلات تئوری بوجود خواهد آمد و باعث ایجاد اخبار غیر موثق و گفتگوهای منفی خواهد شد.
مدلهای تئوری از این موارد در جهان امروز ما به چشم می خورد. اگر کودکان استفاده صحیحی از شبکه جهانی وب نداشته باشند و نظارتی بر عملکرد آن ها وجود نداشته باشد! اگر خود ما در بهره برداری از موبایل خود زیاده روی کنیم… اگر بیش از اندازه به تماشای تلویزیون بپردازیم… و اگر تکنولوژی جای زندگی معمولی و عاطفی ما را بگیرد!!
آموزش الکترونیکی می تواند برای کسب و کارهای امروز بسیار سودمند باشد و گسترش سود وری و صرفه جویی زمانی را در جستجوی داشته باشد اگر به خوبی از آن استفاده شود، درادامه ۵ باور نادرست در باب این ابزار آورده شده است:

۱. سرعت آموزش الکترونیکی بیش از اندازه زیاد است(چیزی یاد نمی گیری!!!)
آموزش الکترونیک معلومات را به مردم بیش از اندازه سریع منتقل می کند به شکلی که فهم مطالب سخت است و مردم آموزش های عرضه شده را نمی تواند به خوبی محاسبات کنند. این نخستین باور غلط در عرصه این نوع از آموزش است و در اثر برخورد غلط با ابزار حاصل شده است.
اگر چه امکان دارد شبکه جهانی وب سریع به نظر برسد با اینحال در حقیقت سرعت آن بستگی به سرعت دست شما دارد. تا چه میزان انگشتان و دست شما سریع حرکت می کند و دکمه ها را یکی بعد از دیگری کلیک می کند؟؟؟ در کلاس های درس سنتی شما ( یا مدرس دوره) قادر اید سرعت عرضه محتوا و معلومات را تنظیم کند تا براساس میزان کشش و ذهن مردم کلاس پیش برود.

وقتی توانایی یادگیری براساس سرعت هر فرد در آموزش الکترونیکی می باشد، احتمال از دست دادن یک نوشته و گذشتن از یک محتوای مهم و پیچیده بدون اینکه برای فرد جا افتاده باشد، بسیار کم می شود.

با اینحال شما تحت نام یک دانشجوی آموزش الکترونیکی این توانایی را دارید که محتوا را براساس سرعت خود تنظیم کنید. وقتی توانایی یادگیری براساس سرعت هر فرد در این آموزش می باشد، احتمال از دست دادن یک نوشته و گذشتن از یک محتوای مهم و پیچیده بدون اینکه برای فرد جا افتاده باشد، بسیار کم می شود.
دانشجویان امکان دارد درک کنند، ترجیح می دهند به وسیله یک مربی یا معلم مور دآموزش قرار بگیرند و این روند بیشتر مشابه خودآموزی است لطفا این ضربب المثل را فراموس نکنید :” اگر کسی مکررا به شما غذا بدهد، هیچ گاه غذا خوردن را یاد نمی گیرید.”

یکی از مزایای آموزش الکترونیکی که می توان به آن اشاره نمود ان است که آموزش در اختیار یادگیرنده است و ایشان می تواند آموزش خود را مدیریت کرده و خروجی خود را افزایش بخشد. 

۲. آموزش الکترونیکی تنها برای نوع ویژه ای از آموزش دیزاین شده و مفید است.
چگونه امکان دارد؟ وقتی آموزش الکترونیکی تحت نام یک پلت فرم آموزشی دیزاین شده، خیلی ساده به این معناست که برای تمامی انواع آموزش مورد بهره برداری قرار می گیرد. امکان دارد مخاطب شما بگوید :” من خودم اگر قرار باشد دوره دیزاین کنم، بهتر از این می شود!!”
بسیار خوب، نگران نباشید! چرا که آموزش الکترونیکی با توجه به رفتار شما و نوع آموزش مورد توجه شما می تواند دیزاین وشد.
به دلیل توانایی های بی همتایی که آموزش های الکترونیکی دارد، می تواند شخصی سازی شودیا تنها برای یک مسئله ویژه برای یادگیرندگان باشد. از اینرو هیچ کس جا نمی ماند.
ادامه دارد …

  
آموزش الکترونیکی سایت آن رد
تهیه: سید خاموشی

منابع
www.elearningindustry.com