آموزش دی وی دی |مجله آموزشی مقالات آموزشی, ترفندهای آموزشی

چرا مردم آنچه که یاد می گیرند، فراموش می کنند؟ (three)

چرا مردم آنچه که یاد می گیرند، فراموش می کنند؟ (three)

اغلب معلومات به سرعت فراموش می شوند و این امری است که نمی توان آن را انکار کرد. مغز آدمی نمی تواند تشخیص دهد کدام معلومات به حافظه سپرده شده برای شما از ارزش بالاتری دارا است و کدام نیست. بدین جهت آن هایی را که بعد از گذشت ماه ها کنار قرار داده اید و مجموعه به ان ها نمی زنید را پاک می کند تا جایی برای معلومات تازه تر باز شود!! 

به هر میزان معلومات را از روش مراجعات پی در پی با ارزش تر نشان دهید مطمئنا دیرتر دچار پوسیدگی و محو شدن خواهند شد. در صورتی که قادر باشید با برنامه ریزی های خوب مطالب فراگرفته را در فعالیت های روزمره خود به کار بگیرید قادر اید از فراموشی آن ها به هر میزان دیرتر جلوگیری کنید. استفاده به هر میزان بیشتر از مهارت عای بدست آورده تحت نام مهلت های تقویتی ذهن به شمار می ایند. 

 

 

اگر هدف شما این است که مطالب را به هر میزان طولانی تر در فکر خود نگه دارید، این نکته را بیاد داشته باشید که آنچه که بعد از یادگیری انجام می دهید با اهمیت تر از چیزی است که در زمان یادگیری انجام می دهید. بیاد داشته باشید که مراجعه نکردن به معلومات مساوی با محو شدن آن هاست.

همان شکلی که که در قسمت قبل اشاره کردیم حافظه familiarity کاری با نکات ندارد و دقیقا در طرف دیگر حافظه Recollection قرار گرفته است. حافظه تجدید خاطره ما را در به خاطر آوردن موضوعات با نکات بیشتر یاری می دهد تا به سادگی قادر به انجام دادن فعالیت مربوطه باشید.

حافظه آشنایی و تجدید خاطره در قسمت های متفاوتی از مغز ذخیره می شوند. آیا قادر اید حدس بزنید که کدام یک از حافظه های مطرح شده در طرف دیگر تداخل مقاوم ترند؟ کدام یک به مدت طولانی تری در حافظه ما باقی می مانند؟ اگر حدس شما حافظه خاطره ای (Recollection) است به خوبی جواب داده اید. این نوع حافظه در باب سخت تداخل مقاوم تر رفتار کرده با اینحال در طرف دیگر موضوع پوسیدگی نمایش ضعیفی دارد. (در صورت عدم مراجعه به آن، محو می شود.) حال از موارد گفته شده به چه نحو می توان برای دیزاین مفاهیم آموزشی و نوع عملکرد استفاده کرد.

 

 

جمع بندی

تداخل: هر چیزی که عمیقا به دست نیاید به دست فراموشی سپرده می شود. هر موضوعی که آن را فرا می گیرید اگر در زندگی روزمره و یا کارتان از آن استفاده نکنید و یا با آن درگیری نشوید، بی شک تمامی آموخته های خود را فراموش خواهید کرد. اگر قصد دیزاین دوره ای را دارید که برنامه ریزی شده است به سادگی فراموش شود خوب است منابی را برای مردم ممکن کنید که در رفتار با آن ها رو به رو شده و از آن ها بهره ببرند. 

پوسیدگی: دیزاین کاربردی برای یک شغل بدین معناست که بدانید شغل مردم چیست؟ مردم در طول روز سرگرم چه کاری هستند؟ مواردی که عمیقا یاد گرفته نشوند در معرض فروپاشی و محو شدن قرار می گیرند. علوم شناختی ما نشان می دهد که چگونه قادر ایم در مقابل پوسیدگی و محو شدن مقاومت کنیم. بهترین راه حل استفاده منظم و به خاطر آوردن مرتب موضوعات است. حفظ کردن طوطی وار مطالب و گذشتن از ان ها فراموشی را بیشتر به رخ مردم می کشد. به هر میزان درک ما درمقایسه با موضوعی که می خواهیم آن را بیاموزیم بیشتر باشد حافظه در نگه داشتن آن بهتر رفتار می کند به شرط آن که مطالعه حول آن مسئله را فراموش نکنیم. سعی کنید مهارت هایی که به شما آموزش می دهند از عمق وجودی درک کرده و با علاقه آن ها را به خاطر خود بسپارید. این اصل به طرز زیادی قدرت یادآوری شما را گسترش می دهد.

معلومات ورودی به خاطر به هیچ وجه فراموش نمی شوند و به روش ناخود آگاه در فکر شما وجود دارند تنها دلیلی که دلیل می شود به معلومات دسترسی پیدا نکنیم، عدم مراجعه به آن ها و تداخل آن با معلومات دیگر در فکر شماست. 

راه های فراوانی در جهت مقاوت در مقابل پوسیدگی می باشد. شما قادر اید کاری کنید تا مردم از موارد آموزش دیده به روش منظم در کار خود استفاده کرده و آن ها را به خاطر آورند. آیا قادر اید عده ای از این موارد را اسم ببرید؟ نکته ای به ذهنتان می رسد؟ اگر راهی عرضه دهیم تا مردم از نکات آموزش دیده در اتفاقات روزمرده خود بهره ببرند، در جواب دادن به این پرسش موفق خواهیم بود. به چه نحو می توان آموزشی به مردم عرضه کرد که تا حد فراوانی موثر باشد و تا ماه ها آن را به خاطر داشته باشند؟ خوب است آیتم هایی عرضه شود تا مردم آن را به خاطر داشته و از معادله فراموشی خارج شود. خیلی زود از شیوه هایی می گوییم تا فراگیران قادر باشند بیشتر معلومات دریافتی را به خاطر داشته باشند.    

 


منابع:

What Do You Know: Why Do Folks Overlook What They Be taught?” Patti Shank”

www.td.org

Replication and Evaluation of Ebbinghaus’ Forgetting Curve

بخش آموزش الکترونیکی سایت آن رد، تهیه: سید خاموشی

تنظیم: زینب شاه مرادی