آموزش دی وی دی |مجله آموزشی مقالات آموزشی, ترفندهای آموزشی

Massive Knowledge با توانایی استخراج از LMS و شیوه استفاده (۱)

پلتفرم های LMS با یک مجموعه خصوصیت های توانمند بسته بندی شده و در دست مدیرانی که قصد عرضه آموزش الکترونیک را دارند قرار می گیرند. تحت نام عرضه کننده آموزش الکترونیک باید داده ها را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار دهید Massive Knowledge در رسیدن به این مهم کمک رسان است…

اغلب پلتفرم های LMS (سیستم های مدیریت محتوا) با یک مجموعه خصوصیت های توانمند بسته بندی شده و در دست مصرف کنندگان (مدیرانی که قصد عرضه آموزش الکترونیک را دارند) قرار می گیرند. شما تحت نام عرضه کننده آموزش الکترونیک می بایست داده ها را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار دهید تا قادر باشید آیتم های لازم را در دوره آموزشی خود بگنجانید.

 

 

در این نوشتار ۵ نوعBig Knowledge را به شما عرضه خواهیم کرد که توانایی استخراج از سیستم های مدیریت محتوا را داشته و قادر اید با به کارگیری آن ها، آموزش آنلاین خود را افزایش ببخشید.

 

۵ دسته از داده که توانایی استخراج از LMS را دارند، عبارت اند از:

۱. میزان تکمیل

آیا یادگیرندگان دوره های آنلاین شما عموما دوره های خود را تکمیل می کنند؟ انجام هر یک از تکالیف یا تکمیل ماژول های مختلف تا چه میزان زمانبر است؟ چقدر طول می کشد تا استفاده کننده بتواند دوره را درک کند؟ به هر میزان دوره شما در سیستم مدیریت محتوا (LMS) کاملتر باشد، مطمئنا به سادگی می تواند جواب و پرسش های مطرح شده را کسب کنید. تمامی اطلاعاتی که قادر اید در دوره خود به کار ببرید از بررسی داده های بزرگ (Massive Knowledge) به دست می آید. اگر با بررسی های به رفتار آمده متوجه شده اید که تعداد زیادی از یادگیردنگان قادر به تکمیل دوره آموزشی شما نیستند مطمئنا باید ارزیابی مجددی بر استراتژی آموزش الکترونیک خود داشته باشید. 

 

۲. میزان عملکرد و پیشرفت مخاطبان آنلاین

آیا مخاطبان شما به طرز مداوم به تکالیف خود بر رو سایت مراجعه می کنند؟ آیا تمامی مراحل با علاقه پیگیری می شود تا به اجبار و گاه و بی گاه؟ آیا مخاطبان برای انجام دادن یا فهمیدن بخشی از دوره آموزشی  و یا تکالیف خود با مساله مواجه هستند؟ جواب تمامی این سوالات در عملکرد یادگیرندگان جمع شده است. فرایندی که مصرف کنندگان طی می کنند و میزان پیشرفت آن ها در طول دوره می تواند نمایش دهنده موفقیت مردم در یادگیری باشد. رفتار، تجربه و مهارت مردم می تواند معلومات خوبی را در دست شما بگذارد. این اطلاعت به شما امکان می دهد تا به بررسی دوره خود پرداخته و مواردی را که برای تکمیل آموزش شما ضروری است را در برنامه خود قرار دهید. به علاوه از طرف دیگر قادر اید از عملکرد مردم فیدبک های فوری را کسب کنید. این عملکردها می تواند شامل میزان بررسی سایت به وسیله کاربان، انجام تکالیف، میزان راحتی مردم در این روش و … باشد.

 

یادگیرندگان خود را قبل از شروع دوره ارزیابی کنید تا قادر باشید نتایج حاصل از آن را بررسی کرده و برای هر یک از مردم ماژول ها و فعالیت هایی را انتخاب کنید که مطابق با خواسته آن هاست.

three. ارزیابی نمرات در آموزش الکترونیک

نمرات بدست آورده به وسیله مخاطبان در دوره آموزشی می تواند نقش یک ترازو را برای شما ایفا کند چرا که شما از این طریق قادر اید به موفق بودن یا نبودن دوره خود پی ببرید و در صورت نیاز آن را افزایش بخشید. به هر میزان درصد قبولی مردم در دوره آنلاین بالاتر باشد، نمایش دهنده نزدیک شدن شما به اهدافتان است با اینحال تصویر آن نیز صادق است به این صورت که اگر مردم کمتری دوره را تکمیل کنند نقاط ضعف دوره شما پر رنگ تر خواهد بود و مطمئنا از اهدافتان دور خواهید شد. به علاوه از طرف دیگر نمرات تجمیع شده به شما این قدرت را خواهد داد تا قادر باشید نقاط ضعف و قوت یادگیرندگان آنلاین خود را تشخیص دهید و یک مسیر آموزشی شخص برای هر فرد در نظر یگیرید. تحت نام مثال یادگیرندگان خود را قبل از شروع دوره به یک ارزیابی دعوت کنید تا قادر باشید نتایج حاصل از آن را بررسی کرده و برای هر یک از مردم ماژول ها و فعالیت هایی را انتخاب کنید که مطابق با خواسته آن هاست.

 


 

four. تحقیقات آنلاین از مخاطبان

اجرا تحقیقات یکی از اشکال مستقیم تجمیع فیدبک های مخاطبان آموزش آنلاین است. از این طریق مردم قادرند نظرها و پیش نهاد های خود را صادقانه با شما به اشتراک قرار داده و شما نیز از این طریق به تجزیه و بررسی آن ها هزینه کنید. با بهره برداری از این داده به سادگی قادر اید آموزشی در شکل بازی دیزاین کرده و دوره خود را متحول سازید. تحقیقات این امکان را در دست شما می گذارد تا قادر باشید میزان پاسخگو بودن دوره اموزشی خود را تعیین کنید تا قادر باشید محتوای دوره خود را هر بیشتر به نیازهای مخاطبان نزدیک کنید. در طول دوره می بایست این مسئله را در نظر بگیرید که آیا مردم برای انجام و ادامه دادن دوره علاقه مند هستند یا اینکه برای برقراری تماس با محتوای دوره آموزشی با مساله و سختی مواجه اند. 

منابع:

eight Ideas To Select The Finest Tutorial Design Mannequin For Your Subsequent eLearning Course” CHRISTOPHER PAPPAS”

www. elearningindustry.com

Tutorial Design Fashions

بخش آموزش الکترونیکی سایت آن رد، تهیه: سید خاموشی

تنظیم: زینب شاه مرادی