آموزش دی وی دی |مجله آموزشی مقالات آموزشی, ترفندهای آموزشی

۵ تکنولوژی اکتیو که مسئله داغ آموزش در سال ۲۰۱۷ هستند (۱)

۵ تکنولوژی اکتیو که مسئله داغ آموزش در سال ۲۰۱۷ هستند (۱)

در تجارت آموزش و پرورش ۵ تکنولوژی یادگیری می باشد که در شکل دهی روش یادگیری در صنایع مختلف وارد خواهند شد آن هم در آتی ای نه خیلی دور، در این مقاله به بررسی آنها خواهیم پرداخت …

 

 

این طور که نهایتا بدین شکل مطرح شده است که منظر آموزش در جهان حال حاضر بطور کلی دارای اختلاف از ۵ سال قبلی است. شیوه هایی که مردم برای یادگیری به کار می برند به روش زیادی تغییر کرده است.

کسانی را می بینیم که در فرودگاه در صف سوار شدن به هواپیما در حال یادگیری مسئله تازه ای هستند. کسانی که در یک کافه نشسته و به تماشای یک فیلم آموزشی می پردازند، قبل از آن که در نشست حضور بیابند نیز به نوع دیگری در حال آموزش و کسب معلومات هستند. بیننده افرادی در طول روز هستید که در مترو و اتوبوس در حال بازی با موبایلشانند و یا بر روی موضوعی تمرکز کرده اند.

این روند نشان می دهد که ما نیاز به اعمال تفاوت عظیمی در دو بخش محتوا و تکنولوژی در محیط یادگیری داریم. آنچه که هم اینک برای یادگیرندگان لازم است عرضه راه حل هایی است که قبل از این یک تصور یا خیال نزدیک بود. 

با ورود Massive Information در قسمت‌های مختلف جوامع، پاسخگویی با شیوه‌های سنتی، دیگر جوابگوی انسان‌ها در عرصه انتقال سریع معلومات نبوده و لذا نیاز به شیوه‌های تازه تر شدیدا احساس می‌شود. بی تردید یکی از اصلی ترین ارکان پیشرفت هر کشور، نوع آموزشی است که به مردم داده می شود. بهره برداری از سیستم آموزشی که با تکنولوژی های نو ترکیب شده باشد موفقیت بیشتری را در اشتغال هر جامعه ای در جستجوی دارد.

 

یکی از اصلی ترین ارکان پیشرفت هر کشور، نوع آموزشی است که به مردم داده می شود. بهره برداری از سیستم آموزشی که با تکنولوژی های نو ترکیب شده موفقیت را در اشتغال هر جامعه تنظمی می کند بهره برداری از راه حل های ترکیبی آموزش مدرن و آزمایشات سنتی، شیوه های شخصی سازی شده و در عین حال همراه با برنامه های کاربردی

راه حل هایی که ترکیبی از یادگیری مدرن و آزمایشات سنتی است. شیوه هایی که شخصی سازی شده و در عین حال با برنامه های کاربردی تلفن همراه عصر حاضر تلفیق گشته و در اکثر موارد از متدها و شیوه های “یادگیری لحظه ای” استفاده شده است. بر این باوریم که تفاوت بزرگ و دوری ناپذیری در راه است و سازمان ها و کمپانی ها باید تکمیل باشند تا وارد رفتار شده و خود را با روند تازه پیش رو تطبیق دهند تا قادر باشند در درازمدت موفقیت را ببینند.

 

براساس بررسی ها و تجربه های کاری و پژوهش بر روی بیش از صد کمپانی در عرصه های داروسازی، بهداشت و درمان، فروش تکی، بانکداری و تولید پیش بینی می کنیم که ۵ روند یادگیری در آتی ای نه خیلی دور اکتیو خواهد شد و تاثیر زیادی در اکو سیستم آموزشی در زمینه کاری خواهد داشت. این ۵ مورد شامل:

 

۱. نیاز فزاینده به آموزش های میکرو

فراگیران (کسانی که در جستجوی یادگیری هستند) در جهان حال حاضر انتظار دارند تا محتوای عرضه شده به آن ها با فرمت های تازه و به روز یادگیری دیجتالی هم راستا باشد. مردم نیازمند دریافت اطلاعاتی هستند که کوتاه بوده و مرتبط با نیازشان است، محتوایی که معنی سازی شده و برای بهره برداری از طریق موبایل مردم شخصی سازی شده باشد. اکثر رهبران آموزشی این تحول را تشخیص داده اند در این مواقع موارد و مدلهای بسیاری در عرصه Micro studying مشاهده نمی کنیم. 

 

بهره برداری از Micro studying نیاز به دیزاین های دقیق و بهره برداری از تکنولوژی دارد که بسیاری از آنها به وسیله اکثر سیستم عامل های موجود، ابزارهای نوشتنی و فرایندهای حال حاضر خدمات رسانی نمی شود. نداشتن بستر خوب مانع افزایش سریع Micro studying در محیط سازمانی می شود.

این بدان دلیل است که راه حل های Micro studying نیاز به دیزاین های دقیق و بهره برداری از تکنولوژی داشته که بسیاری از آن ها به وسیله اکثر سیستم عامل های موجود، ابزارهای نوشتنی و فرایندهای حال حاضر خدمات رسانی نمی شود. بسیاری از سازمان ها هم اینک با مساله های زیرساخت های تکنولوژی و دیزاین برای ایجاد بهترین شیوه جهت به کارگیری و اتخاذmicro studying درگیر هستند. نداشتن بستر خوب مانع افزایش سریع Micro studying در محیط سازمانی می شود.

 

 

۲. انفجار افزایش در آموزش تلفن همراه

هم اینک عظیم ترین تغییراتی که در تکنولوژی بیننده آن هستیم، بهره برداری از موبایل های هوشمند و ابزار های موبایل برای مصارف آموزشی است. به روشنی می بینیم که این امر تاثیر فراوانی بر عرضه محتواهای تعاملی و دلنشین قرار داده است .

به علاوه از طرف دیگر چندین عدد از کمپانی های به نسبت بزرگ در حال عرضه محتوای خود با بهره برداری از فلش بوده که با این اوصاف با مساله عدم خدمات رسانی ابزار های تلفن همراه از این توانایی مواجه شده اند از این جهت آن ها ملزم به تغییر پایین تولید محتواهای آموزشی خود شدند تا آن ها را به جای فلش بر پایه HTMI5 منتقل کنند تا از این طریق قادر باشند به تعامل و اثرگذاری خود ادامه دهند.

منابع:

۵ Know-how-Enabled Studying Tendencies In 2017″ Suman Basu”

www. elearningindustry.com

۲۰۱۵ Educational Design Tendencies Compass: Calling IDs to Motion

بخش آموزش الکترونیکی سایت آن رد، تهیه: سید خاموشی

تنظیم: زینب شاه مرادی