آموزش دی وی دی |مجله آموزشی مقالات آموزشی, ترفندهای آموزشی

eight نکته روان شناسی که هر فرد حرفه ای در آموزش الکترونیک باید بداند (۱)

eight نکته روان شناسی که هر فرد حرفه ای در آموزش الکترونیک باید بداند (۱)

روان شناسان تربیتی به بررسی ها متفاوتی در عرصه یادگیری می پردازند. به عنوا مثال مردم چه زمانی، به چه نحو و چگونه باید در روند یادگیری درگیر شوند. در این نوشتار تصمیم گرفته ایم تا eight نکته روان شناسی آموزشی – تربیتی را عنوان کنیم تا هر فردی که طرفدار آموزش الکترونیک بوده یا در این صنعت سرگرم به کار است، آن را بداند.

روان شناسان آموزشی زندگی خود را وقف کشف کردن ذهن انسان می کنند. چرا ما در بیشتر مواقع تشنه دانش هستیم؟ ذهن انسان به چه نحو معلومات را کسب می کند؟ به چه نحو معلومات جمع اوری شده را مثل سازی می کند؟ آنچه که گفته شد نقاط روشنی را در رفتارهای مرتبط با یادگیری مردم، عادتشان و عملکردهای داخلی مغزشان به ما نشان می دهد. از این جهت محققان می توانند براساس بررسی که انجام می دهند، نظریات و نکات ارزشمندی را در دست ما قرار دهند. این نکات باارزش خصوصا برای کسانی که تحت نام یک حرفه ای در اموزش الکترونیک سرگرم هستند و در جستجوی حفظ و تسهیل دانش در زمان زیاد در فکر مردم هستند و یا قصد برپایی دوره های موثرتری را دارند بسیار می تواند در مسیر به هر میزان بهتر کار موثر باشد.

 

 

  Albert Bandura

Bandura یک روان شناس بسیار برجسته بوده که سهم زیادی را در افزایش آموزش و پرورش در اختیار دارد. این فرد کارهای شایسته ای را در عرصه اموزش انجام داده و شهرت ویژه ایشان به دلیل نظریه ای است که در باب آموزش اجتماعی مطرح نموده اند. این تئوری بیان می دارد که: ” مشاهده، یک عنصر اساسی در روند یادگیری است.” به طرز مثال یادگیرندگان ورژن نمایشی یک کار ار مشاهده کرده و آن روند را تکرار می کنند. مخاطبان این توانایی را دارند که کارهای مجری را تقلید کرده تا به نتیجه مورد نظر دست یابند. 

 

Howard Gardner

Backyard روان شناسی است که مقالات آموزشی و کتاب های متعددی از ایشان به جای مانده است. بسیاری از کتاب ها و مقالات پخش شده به وسیله این فرد در عرصه نظریه های چندگانه هوش است. ایشان در این عرصه مطالب بسیاری را به نگارش درآورده است. نظریه هوش چندگانه عنوان می کند که: “محاسبات معلومات در فکر انسان به شیوه های متفاوتی رخ می دهد.” براساس نظریه گاردن انسان حاوی eight هوش ابتدایی بوده که عبارت اند از: زبان، منطق یا ریاضیات، موسیقی، هوش بدنی یا جنبشی، هوش فضایی، هوش بین فردی، هوش درون فردی و هوش طبیعی. به علاوه از طرف دیگر دو نوع هوش دیگر نیز می توان به این لیست اضافه کرد که شامل هوش آموزشی و هوش وجودی می باشد.

 

 Jerome Bruner

Bruner روان شناسی آمریکایی است که در عرصه روان شناسی شناختی انسان تخصص داشته و بررسی ها گسترده ای را انجام داده اند. بر بر اساس نظریه این روان شناس مردم در خود بخشی به اسم “generic coding programs” (سیستم های کدبندی عمومی) دارد که به مردم اجازه تجزیه و بررسی معلومات و تصویر العمل نشان دادن را می دهد. به روش پیش بینی های پذیرفتنی “fruitful predictions”، برونر کدهای مردم را به سه قسمت enactive و  iconicو symbolic تقسیم بندی می کند. این نوع ذخیره سازی و محاسبات معلومات وابسته به سن مردم است. در روان شناسی شناختی، هر فردی در فکر خود یک سیستم کدبندی دارد تا هر چیزی را می بینید قادر به تجزیه و بررسی آن بوده و به آن جواب دهد. تحت نام مثال انسان تا قبل از ۷ سالگی از ذخیره سازی Symbolic مانند زبان استفاده می کند.

 

 

Jean Piaget

Piaget روان شناس بالینی سوئیسی است که به دلیل تئوری “افزایش شناختی” شهرت یافته است. این تئوری در باب نمونه های ذهنی انسان بوده و این که کودکان به چه نحو به جهان از نقطه نظر آموزشی نگاه می کنند و به چه نحو از آن می اموزند. با اینکه اصل تئوری در باب کودکان است با اینحال کار ایشان مرتبط با مخاطبانی است که در جستجوی یادگیری بوده و یا به عبارت دیگر یادگیری بزرگسالان را براساس فرآیندهای محاسبات معلومات و شماتیک های ذهنی می سنجند. براساس پشنهاد Piaget، یک روند می بایست این گونه رخ دهد: در گام اول دانش لازم جمع اوری شده سپس آن ها را در مفاهیم موجود زندگی بسازیم تا یادگیری رخ دهد. (منظور از مفاهیم موجود زندگی اقامت، خوردن و …. است.) در حقیقت معلومات جمع اوری شده می بایست توانایی ترکیب با زندگی روزمره را داشته باشند تا مثل محل زندگی و یا خوراکمان ملموس باشند.

منابع:

eight Academic Psychologists Each eLearning Skilled Ought to Know” CHRISTOPHER PAPPAS”

www.elearningindustry.com 

۷ Ideas For eLearning Professionals To Improve Data Retention

بخش آموزش الکترونیکی سایت آن رد، تهیه : سیدخاموشی

تنظیم: زینب شاه مرادی