پنج باور غیر حقیقی در باب آموزش الکترونیک – بخش اول

پنج باور غیر حقیقی در باب آموزش الکترونیک – بخش اول

از زمانی که ابزارهای آموزش الکترونیکی متولد شده اند، بسیاری از افراد به اعتبار و اصالت این نوع از آموزش اعتماد نکرده اند. اگر چه ایده افراد هر روزه در حال تغییر است، حال برخی از این نظرات براساس تجراب و برخی براساس شایعات بیان می شود اما این واقعیت از بین نمی رود که دلهره ها نسبت به این نوع از یادگیری همچنان وجود دارد. حال زمان آن رسیده است که باورهای موجود در حوزه آموزش الکترونیک را براساس سناریوهای واقعی بررسی کنیم.

101
۵ باور غیر حقیقی در باب آموزش الکترونیک (۲)

۵ باور غیر حقیقی در باب آموزش الکترونیک (۲)

صرفه جویی در زمان، هزینه و یادگیری محتوایی که به ان ها علاقه مند هستیم می تواند از جمله مواردی باشد که گرایش به استفاده از آموزش الکترونیک را افزایش دهد اما برخی معتقدند که شیوه های آموزشی به کار گرفته شده در این نوع از آموزش نادرست بوده و برای کسب و کار مناسب نیستند.

112
آموزش از راه دور: به چه نحو یک نفر را متمرکز نگهداریم؟  (three)

آموزش از راه دور: به چه نحو یک نفر را متمرکز نگهداریم؟  (three)

شما می توانید با دانستن نیازهای امروز افراد، سطح تخصص و مهارت خود را در جهت ارائه یک تجربه آموزشی معنا دار و مفید به مخاطبان خود بالا ببرید. اگر افراد بتوانند در طول آموزش خود آن را با زندگی واقعی پیوند بزنند مطمئنا نتیجه بهتری کسب خواهند کرد.

94
four شیوه برای بهره برداری از تکنولوژی های پوشیدنی در آموزش کمپانی ها

four شیوه برای بهره برداری از تکنولوژی های پوشیدنی در آموزش کمپانی ها

تکنولوژی های پوشیدنی فرصت تعامل هر چه بیشتر با محتوای آموزشی را برای یادگیرندگان فراهم می آورد. در آینده ای نزدیک ممکن است افراد بتوانند در محیط های آموزشی حرکت کرده و در بازی های آموزش الکترونیک غوطه ور شوند.

98