۶ راه برای افزایش یادآوری در آموزش الکترونیک (۱)

۶ راه برای افزایش یادآوری در آموزش الکترونیک (۱)

یکی از روش های مفید برای فراخوانی (یادآوری و مرور اطلاعات) در آموزش الکترونیک خلاصه کردن موضوع و قرار دادن آن به صورت آنلاین است. دانشجویان برخط با این راه تشویق می شوند تا اطلاعات را به زبان خود بیان کنند و دانش و ادراک خود را بهبود ببخشند. در این مقاله، ۶ راه برای بهبود فراخوانی فعال در آموزش الکترونیک بیان می کنیم تا به این وسیله تجربه آموزش الکترونیک به یادماندنی تری داشته باشیم.

29
۶ راه برای افزایش یادآوری در آموزش الکترونیک (۲)

۶ راه برای افزایش یادآوری در آموزش الکترونیک (۲)

مغز اطلاعات را تنها در حافظه بلند مدت ذخیره سازی می کند اما برای اینکه بتوان آن ها را در مواقع ضروری به یاد آورد، نیازمند تکرار است. این جمله بدین معناست که مخاطبان نیاز به بررسی ایده ها و مفاهیم کلیدی در زمان های مختلف دارند چرا که با گذشت زمان اطلاعات قبلی به تدریج فراموش شده و اطلاعات جدیدی جایگزین آن ها می شوند مگر آن که شما بتوانید با استفاده از رویکردهای مختلف آموزشی آن ها را همواره به خاطر بسپارید. 

32