آموزش از راه دور: به چه نحو یک نفر را متمرکز نگهداریم؟  (three)

آموزش از راه دور: به چه نحو یک نفر را متمرکز نگهداریم؟  (three)

شما می توانید با دانستن نیازهای امروز افراد، سطح تخصص و مهارت خود را در جهت ارائه یک تجربه آموزشی معنا دار و مفید به مخاطبان خود بالا ببرید. اگر افراد بتوانند در طول آموزش خود آن را با زندگی واقعی پیوند بزنند مطمئنا نتیجه بهتری کسب خواهند کرد.

132
four شیوه برای بهره برداری از تکنولوژی های پوشیدنی در آموزش کمپانی ها

four شیوه برای بهره برداری از تکنولوژی های پوشیدنی در آموزش کمپانی ها

تکنولوژی های پوشیدنی فرصت تعامل هر چه بیشتر با محتوای آموزشی را برای یادگیرندگان فراهم می آورد. در آینده ای نزدیک ممکن است افراد بتوانند در محیط های آموزشی حرکت کرده و در بازی های آموزش الکترونیک غوطه ور شوند.

141