مقالات آموزشی
جدیدترین ها
eight راز موفقیت بازی سازی در آموزش الکترونیک (۱)

eight راز موفقیت بازی سازی در آموزش الکترونیک (۱)

آیا دوره های آموزشی آنلاین شما با اضافه کردن رقابت های دوستانه جذاب تر خواهند شد؟ آیا افراد برای آن که بتوانند انگیزه انجام کاری را در خود ببینند نیاز به دریافت مدال، امتیاز، پاداش و … دارند؟

64