مقالات آموزشی
جدیدترین ها
هنر و علم کجا همگرا می شوند؟ (۱)

هنر و علم کجا همگرا می شوند؟ (۱)

دانشمندانی که به نوعی هنرمند بوده اند و البته هنرمندانی که از بحث های علمی بی بهره نبوده اند، بحث های جالبی را در خصوص تلاقی علم و هنر به وجود آورده اند که گفتگو در مورد آنها خالی از لطف نیست..

62
هنر و علم کجا همگرا می شوند؟ (۲)

هنر و علم کجا همگرا می شوند؟ (۲)

یکی از اهداف نظام اموزشی افزایش کیفیت یادگیری است در نتیجه نمی توانآن را در یک چارچوب خاص قرار داد و یا براساس یک فرمول خاص عمل کرد. در قسمت قبل نیز اشاره کردیم که تدریس یک هنر است. هنر در یک بعد و جهت خاص نمی گنجد و باید مسیری را طی کند که ذوق کاربران را برانگیزد.

50
به چه نحو از منابع آموزشی آزاد برای دوره های آنلاین بهره ببریم (۱)

به چه نحو از منابع آموزشی آزاد برای دوره های آنلاین بهره ببریم (۱)

در دنیای امروز و با رشد تکنولوژی، منابع آموزشی به طور گسترده ای (برخی از ان ها به صورت رایگان) در دسترس هستند اما چگونگی استفاده صحیح از آن ها به گونه ای که باعث رشد و ایجاد منفعت در دوره های آموزشی آنلاین شود، خود بخشی گسترده و قابل تامل است.

54
به چه نحو از منابع آموزشی آزاد برای دوره های آنلاین بهره ببریم (۲)

به چه نحو از منابع آموزشی آزاد برای دوره های آنلاین بهره ببریم (۲)

منابع آموزشی آزاد می توانند راه حلی جالب و ایده آل برای توسعه دوره های الکترونیک باشند. در صورتی که کارتان مجوز داشته باشد می توانید با بازنگری اطلاعات مربوط به دوره، با به کارگیری منابع آموزشی آن ها را دستخوش تغییر کنید. هر چند که ممکن است در این بین قسمتی را بیابید که انطباقی با هدف دوره آموزشی شما نداشته باشد!! 

64