مقالات آموزشی
جدیدترین ها
بهره برداری از Massive Knowledge برای داشتن تجربه ای بهتر در آموزش الکترونیک (۲)

بهره برداری از Massive Knowledge برای داشتن تجربه ای بهتر در آموزش الکترونیک (۲)

در بخش های بزرگ کشور از Big Data به منظور کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری استفاده می کنند. استفاده از چنین روشی در آموزش آنلاین می تواند به شخصی سازی آموزشی بپردازد و مشکلاتی همچون توان مالی، میزان حافظه و یادگیری و …. را حل کند. همان طور که در قسمت قبل نیز اشاره کردیم استفاده از داده های بزرگ می تواند به مربیان این توانایی را بدهد که بر تک تک افراد نظارت داشته و میزان پیشرفت ان ها را تحت نظر داشته باشند و الگویی واحد برای برنامه های درسی پیاده سازی کنند.

166
چرا مردم آنچه که یاد می گیرند، فراموش می کنند؟ (۱)

چرا مردم آنچه که یاد می گیرند، فراموش می کنند؟ (۱)

ایده های بسیار گسترده و متفاوتی در یادگیری سازمانی مطرح شده مبنی بر این که افراد چگونه و با چه سرعتی اطلاعات را فراموش می کنند و مطالبی که فرا گرفته اند را از یاد می برند. تحقیقات مختلفی که براساس نقطه نظرات متفاوت شکل گرفته نشان می دهد که میزان و نرخی که افراد اطلاعات را فراموش می کنند وابسته به چگونگی کسب اطلاعات است.

192
چرا مردم آنچه که یاد می گیرند، فراموش می کنند؟ (۲)

چرا مردم آنچه که یاد می گیرند، فراموش می کنند؟ (۲)

شاید بر این باورهستید که افراد باهوش و یا حتی نوابغ چیزی را فراموش نمی کنند اما فراموش نکنید که هر موردی حتی کوچک ترین را اگر در کار و عمل استفاده نکنید مطمئنا به دست فراموشی سپرده می شود. کار کردن براساس محتوای فراگرفته سبب می شود آن را با تمام وجود حس کنیم و این نکته ای است در جهت دیرتر از یاد بردن موضوعات. 

237
چرا مردم آنچه که یاد می گیرند، فراموش می کنند؟ (three)

چرا مردم آنچه که یاد می گیرند، فراموش می کنند؟ (three)

اغلب اطلاعات به سرعت فراموش می شوند و این امری است که نمی توان آن را انکار کرد. مغز آدمی نمی تواند تشخیص دهد کدام اطلاعات به حافظه سپرده شده برای شما از اهمیت بالاتری برخوردار است و کدام نیست. به همین دلیل آن هایی را که بعد از گذشت مدت ها کنار گذاشته اید و سری به ان ها نمی زنید را پاک می کند تا جایی برای اطلاعات جدیدتر باز شود!! 

198