مقالات آموزشی
جدیدترین ها
۷ نکته برای ارزیابی منابع آنلاین (three)

۷ نکته برای ارزیابی منابع آنلاین (three)

درست است که با استفاده از برون سپاری منابع می توانید از نظرات جدیدی در دوره خود برخوردار باشید اما فراموش نکنید که مالک اصلی پروژه خودتان هستید و می توانید با استفاده از روش های نوین مانند Big Data اطلاعات بسیاری را که مرتبط با کارتان است را تجزیه و تحلیل کرده و از آن ها در جهت پیشرفت کار خود بهره ببرید. از طرفی می توانید مخاطبان خود را تحت نظر داشته باشید و با ارزیابی هر یک از آن ها و میزان پیشرفتشان، در صورت لزوم بر روی کار خود تجدید نظر کنید.  

106
۷ فعالیت یادگیری اجتماعی خوب در آموزش آنلاین (۱)

۷ فعالیت یادگیری اجتماعی خوب در آموزش آنلاین (۱)

ما همگی موجوداتی اجتماعی بوده که داشتن تعاملات اجتماعی موجب رشد ما می شود. با این حال برآورده کردن این نیاز که همان روابط اجتماعی است، می تواند ما را به چالش بکشد به ویژه زمانی که کارکنان به لحاظ فیزیکی پراکندگی داشته باشند. در این نوشتار قصد داریم تا ۷ فعالیت اجتماعی را که دقیقا مناسب برای آموزش آنلاین است را به شما ارائه دهیم.

109
هنر و علم کجا همگرا می شوند؟ (۱)

هنر و علم کجا همگرا می شوند؟ (۱)

دانشمندانی که به نوعی هنرمند بوده اند و البته هنرمندانی که از بحث های علمی بی بهره نبوده اند، بحث های جالبی را در خصوص تلاقی علم و هنر به وجود آورده اند که گفتگو در مورد آنها خالی از لطف نیست..

109
هنر و علم کجا همگرا می شوند؟ (۲)

هنر و علم کجا همگرا می شوند؟ (۲)

یکی از اهداف نظام اموزشی افزایش کیفیت یادگیری است در نتیجه نمی توانآن را در یک چارچوب خاص قرار داد و یا براساس یک فرمول خاص عمل کرد. در قسمت قبل نیز اشاره کردیم که تدریس یک هنر است. هنر در یک بعد و جهت خاص نمی گنجد و باید مسیری را طی کند که ذوق کاربران را برانگیزد.

100