مقالات آموزشی
جدیدترین ها
راه حل بهره برداری از آموزش بنا شده بر موبایل برای گسترش هم کاری کارکنان و سود وری (۱)

راه حل بهره برداری از آموزش بنا شده بر موبایل برای گسترش هم کاری کارکنان و سود وری (۱)

امروزه کارمندان توقع بیشتری از آموزش ها دارند.سازمان ها به راهکارهای  هیجان انگیز و منعطف برای  آینده شان نیاز دارند.این مقاله به شما نشان می دهدچگونه از آموزش مبتنی بر تلفن همراه برای افزایش مشاکت کارکنان استفاده نمایید.

251
راه حل بهره برداری از آموزش بنا شده بر موبایل برای گسترش هم کاری کارکنان و سود وری(۲)

راه حل بهره برداری از آموزش بنا شده بر موبایل برای گسترش هم کاری کارکنان و سود وری(۲)

 امروزه کارمندان توقع بیشتری از آموزش ها دارند.سازمان ها به راهکارهای  هیجان انگیز و منعطف برای  آینده شان نیاز دارند.این مقاله به شما نشان می دهدچگونه از آموزش مبتنی بر تلفن همراه برای افزایش مشاکت کارکنان استفاده نمایید.

245
آموزش الکترونیک برای پیشرفت  شغلی : ۶ راه حل

آموزش الکترونیک برای پیشرفت  شغلی : ۶ راه حل

برگزاری دوره های آموزشی برای متخصصین با سایرین تفاوت های کوچکی دارد. اگر از نکات مربوط به طراحی سیستم بگذریم، باید بگوییم آنان چندین سال تجربه دارند و هدفشان از شرکت در دوره های آموزش آنلاین بالا بردن دانش و رسیدن به لبه دانش روز دنیاست.در این مقاله به بررسی چند راهکار برای بهبود توسعه حرفه ای می پردازیم.

243